חיפוש

הגנבת וגם תבעת?

בין לקוחותינו חברה לוגיסטית גדולה, שהחליטה לפני מס' שנים לפנות לבית תוכנה, במטרה שיפתחו עבורה מוצר טכנולוגי שייעל וייקצר משמעותית את תהליך העבודה.

מתוך רצון לקדם את פיתוח המוצר מצד החברה, לסייע לבית התוכנה לאפיין אותו ובהמשך להטמיע אותו בתהליכי העבודה הפנימיים, החברה שכרה לשורותיה בחור צעיר בעל אוריינטציה טכנולוגית חזקה, שעשה רושם מצוין ונראה כהבטחה גדולה.

רגע האמת הגיע והעובד המבטיח התבקש לשבת עם נציגי בית התוכנה, על מנת לסייע באפיון המוצר ולהגדיר את צרכי החברה. אלא שלהפתעת בעלי החברה, העובד סרב לעשות כן, בטענה כי בינתיים החל לפתח רעיונות למוצר משל עצמו ואיננו רוצה לגלות את סודותיו ולפגוע "באינטרסים שלו".

העובד אף הציע, כי הוא מוכן לשתף את בית התוכנה ברעיונותיו, בתנאי "שייצא לו משהו מזה", דהיינו, תמורה כספית. לאחר מספר שיחות על הממונים עליו, התרצה לבסוף העובד לשוחח עם המתכנתים, אך סייג זאת בכך שאיננו מוכן לתרום לשיחה רעיונות "חסויים" שלו.

לאחר הפרת משמעת חמורה זו, הוזמן העובד לשימוע.

מתוך רצון שלא להלבין את פניו לפני העובדים האחרים, מנהלי החברה החליטו שעד למועד השימוע העובד ימשיך להגיע לעבודתו באופן רגיל.

אלא כמאמר המשפט הציני המפורסם "No good deed goes unpunished" (אין מעשה טוב שלא נענשים עליו) - העובד לא בזבז זמן ויום למחרת הזמנתו לשימוע, מיהר ושלח לעצמו במייל מסמכים חסויים של החברה, שעסקו בפיתוח המוצר הטכנולוגי.

מנהלי החברה גילו את דבר הגניבה ולאחר עריכת השימוע לעובד החליטו לפטרו ללא הודעה מוקדמת, עקב עבירת משמעת חמורה, גניבה ומעילה באמון.

על פי דין, בנסיבות כאלה אף ניתן לשלול את פיצויי הפיטורין מהעובד, אולם במקרה דנן, כיוון שלעובד הופרשו מלוא פיצויי הפיטורין לקרן הפנסיה (8.33%) חשבו בעלי החברה כי אין מה לעשות בנדון.

מס' חודשים לאחר הפיטורין נדהמו בעלי החברה לגלות כי העובד, שכעת היה עובד לשעבר, החליט להגיש נגדם תביעה בבית הדין לעבודה, על אי תשלום הודעה מוקדמת, פיטורין שלא כדין ועוד.

כשהתיק הגיע למשרדינו, בשיתוף עם עו"ד רון בלורן-גלבוע, מעבר להגשתו של כתב הגנה מפורט, פנינו בבהילות לבית הדין לעבודה בבקשה למתן סעד הצהרתי, המכוון לקרן הפנסיה, לשלילת פיצויי הפיטורין מהעובד. משמעותו של צו כזה הנו משיכה חזרה של פיצויי הפיטורים שבקרן, לידי המעסיקה. יש להסביר כי מדובר בצעד חמור וחריג ביותר הננקט במשורה, שכן המשמעות היא פגיעה בקצבת הפנסיה העתידית של העובד.

בסופו של יום, בית הדין לעבודה קיבל את טענותינו במלואן וסבר שבנסיבות העניין הייתה הצדקה מלאה לשלילית ההודעה המוקדמת. כן הוא דחה את כל יתרת סעיפי התביעה. לא זו אף זו, סוכם כי באקט סמלי יימשכו חלק מפיצויי הפיטורין של העובד מקרן הפנסיה, חזרה לידי החברה.

התיק נוהל בשיתוף עם עו"ד רון בלורן-גלבוע